ULTRAZVUČNI APARATI INSTITUTU ZA UROLOGIJU I NEFROLOGIJU I KBC „ZEMUN“

Opština Stari grad obezbedila je sredstva za ultrazvučne aparate Institutu za urologiju i nefrologiju i KBC „Zemun“. Institutu za urologiju i nefrologiju Kliničkog centra Srbije izdvojeno je odlukom Opštinskog veća 2, 9 miliona dinara, za nabavku ultrazvučnog sistema GE LOGIQ BOOK XP „notebook“ i četiri sonde. KBC „Zemun“ će za svoje potrebe nabaviti ultrazvučni aparat sa dve sonde vredan oko 2, 8 miliona dinara.

Zahvaljujući maksimalnom razumevanju, ljubaznosti i brizi za zdravstveno stanje pacijenata-građana koji se leče na Urološkoj klinici Kliničkog centra Srbije, Opština Stari grad je poklonila Urološkoj klinici ultrazvučni aparat GE LOGIQ BOOK XP sa četiri sonde: abdominalnom, linearnom, transrektalnom i vaskularnom. Donacija je vredna 2, 9 miliona dinara.

Najsavremeniji ultrazvučni aparat će pomoći u svojoj primeni za dijagnostiku kod bolesnika koji se nalaze u Intenzivnoj nezi, Centru za transplantaciju bubrega, operacionim salama, kao i Polikliničko-dijagnostičkom centru.

Takođe će naći primenu i u interventnim dijagnostičkim procedurama bolesnika koji se leče na Urološkoj klinici.

– Ova donacija je pokazala, kao i mnogo puta ranije, humani način na koji se Opština Stari grad ophodi prema vitalnim problemima našeg društva. Medicinsko osoblje i pacijenti Urološke klinike se Opštini Stari grad najtoplije i najiskrenije zahvaljuju- rekao nam je direktor ove zdravstvene ustanove prof. dr Cane Tulić .

Opština će i za KBC „Zemun“ nabaviti ultrazvučni aparat sa dve sonde vredan oko 2, 8 miliona dinara.