ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

14.11.2014. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности-набавка пумпи и арматура за котларницу Градске општине Стари град