OBAVEŠTENJE – ISPRAVKA

Poštovani sugrađani,

Obaveštavamo vas da je dvanaesta sednica Skupštine Gradske opštine Stari grad održana 23. septembra 2013. godine.

Izvinjavamo se Starograđanima i odbornicima Skupštine GO Stari grad jer je u Informatoru broj 64, OKTOBAR /NOVEMBAR 2013. godine, u izveštaju sa 12. sednice Skupštine, na strani 14, tehničkom greškom navedeno da je sednica održana 29. septembra.
Štampana ispravka biće objavljena u narednom Informatoru Gradske opštine Stari grad, broj 65.

Zahvaljujemo vam se na razumevanju,

Odsek za informisanje i odnose sa javnošću
Uprave GO Stari grad