OBAVEŠTENJE GO STARI GRAD KOJE JE UPUĆENO DNEVNOM LISTU KURIR

Dnevne novine Kurir
Glavnom i odgovornom uredniku
Branislav Bjelica

Poštovani gospodine Bjelica,

Povodom tekstova koji su objavljeni u dnevnom listu „Kurir“ od 12. i 13. novembra 2011. godine, koji se delom odnose na izdavanje odobrenja za privremeno zauzeće javne površine postavljanjem bašte ugostiteljskog objekta zatvorenog tipa, ispred ugostiteljskog objekta – kafea „Evropa“ na lokaciji Sremska broj 2 po zahtevu Privrednog društva „KAFE EVROPA“ d.o.o., Gradska opština Stari grad, radi istinitog i objektivnog informisanja naših sugrađana i Vaših čitalaca dostavlja vam obaveštenje za javnost, koje će Vaš cenjeni list Kurir objaviti u skladu sa Zakonom.
Privredno društvo „KAFE Evropa“ d.o.o obratilo se Odeljenju za komunalne poslove i komunalnu inspekciju Uprave Gradske opštine Stari grad sa zahtevom za izdavanje odobrenja za privremeno zauzeće javne površine, postavljanje bašte otvorenog i zatvorenog tipa u Sremskoj 2 a 28.2. 2011 godine.
Nakon postupka u skladu sa Pravilnika o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na javnom površini („Službeni list Grada Beograda“, broj 36/07…38/10) i prema tehničkoj dokumentacijom, te pribavljanja svih saglasnosti Sekretarijata za saobraćaj – sektor za tehničko regulisanje saobraćaja – odeljenje za stacionarni saobraćaj (18.5. 2011), Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda (3.6. 2011), JKP „Zelenilo Beograd“ (8.6.2011) i mišljenja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije – Sektor za vanredne situacije – Uprava za vanredne situacije u Beogradu (22.6.2011) – odeljenje za komunalne poslove donosi 23.9. 2011. REŠENJE kojim se odobrava postavljanje bašte otvorenog i zatvorenog tipa na navedenoj lokaciji.
27.10. 2011. PD „Kafe Evropa“ podnosi zahtev za izdavanje odobrenja za izmenu elemenata i spoljnog izgleda bašte u okviru istih gabarita. Na osnovu ponovljene procedure i pribavljene saglasnosti Sekretarijata za saobraćaj – sektor za tehničko regulisanje saobraćaja – odeljenje za stacionarni saobraćaj (10.11.2011.), Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda (9.11. 2011). i mišljenja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije – Sektor za vanredne situacije –Uprava za vanredne situacije u Beogradu (8.11.2011) – Odeljenje za komunalne poslove donosi 11.11.2011. REŠENJE kojim se odobrava postavljanje bašte otvorenog i zatvorenog tipa na navedenoj lokaciji.

Naglašavamo da su navedena REŠENJA izdata u skladu sa važećim propisima i procedurom koja je propisana za SVE GRAĐANE I PRIVREDNE SUBJEKTE koji se sa istim zahtevom obraćaju Opštinskoj upravi Gradske opštine Stari grad.

Naglašavamo da je svaka druga interpretacija, koja nije zasnovana na činjenicama koje se odnose na propisani postupak i proceduru za izdavanje odobrenja za privremeno zauzeće javne površine postavljanjem bašte ugostiteljskog objekta zatvorenog tipa, ispred ugostiteljskog objekta (u vezi Privrednog društva „KAFE Evropa“ d.o.o u Sremskoj 2a) PROIZVOLJNA I SUBJEKTIVNA I IZRAŽAVA STAVOVE OD KOJIH SE GO STARI GRAD OGRAĐUJE!
Gradska opština Stari grad je otvorena za javnost i komunikaciju po svakom pitanju te će pružiti potpuni uvid u dokumentaciju po ovom predmetu.
Ujedno, pozivamo vas da posetite sajt gradske opštine Stari grad i da se upoznate sa procedurom za privremeno zauzeće javne površine radi postavljanja bašte ugostiteljskog objekata, gde ćete se, ako štitite interes profesionalnog i objektivnog novinarstva, upoznati sa:

1. Zahtevom za izdavanje rešenja za privremeno zauzeće javne površine radi postavljanja bašte ugostiteljskog objekta – Nova bašta
2. Zahtevom za izdavanje rešenja za privremeno zauzeće javne površine radi postavljanja bašte ugostiteljskog objekta – Ponovno izdavanje odobrenja
3. Pravilnikom o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na javnoj površini

O navedenom se podrobno možete informisati i u Odeljenju za komunalne poslove i komunalnu inspekciju Uprave Gradske opštine Stari grad, ili na telefon 33 00 642.