ОБАВЕШТЕЊЕ ГО СТАРИ ГРАД КОЈE ЈЕ УПУЋЕНO ДНЕВНОМ ЛИСТУ КУРИР

Дневне новине Курир
Главном и одговорном уреднику
Бранислав Бјелица

Поштовани господине Бјелица,

Поводом текстова који су објављени у дневном листу „Курир“ од 12. и 13. новембра 2011. године, који се делом односе на издавање одобрења за привремено заузеће јавне површине постављањем баште угоститељског објекта затвореног типа, испред угоститељског објекта – кафеа „Европа“ на локацији Сремска број 2 по захтеву Привредног друштва „КАФЕ ЕВРОПА“ д.о.о., Градска општина Стари град, ради истинитог и објективног информисања наших суграђана и Ваших читалаца доставља вам обавештење за јавност, које ће Ваш цењени лист Курир објавити у складу са Законом.
Привредно друштво „КАФЕ Европа“ д.о.о обратило се Одељењу за комуналне послове и комуналну инспекцију Управе Градске општине Стари град са захтевом за издавање одобрења за привремено заузеће јавне површине, постављање баште отвореног и затвореног типа у Сремској 2 а 28.2. 2011 године.
Након поступка у складу са Правилника о постављању баште угоститељског објекта на јавном површини („Службени лист Града Београда“, број 36/07…38/10) и према техничкој документацијом, те прибављања свих сагласности Секретаријата за саобраћај – сектор за техничко регулисање саобраћаја – одељење за стационарни саобраћај (18.5. 2011), Завода за заштиту споменика културе града Београда (3.6. 2011), ЈКП „Зеленило Београд“ (8.6.2011) и мишљења Министарства унутрашњих послова Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације – Управа за ванредне ситуације у Београду (22.6.2011) – одељење за комуналне послове доноси 23.9. 2011. РЕШЕЊЕ којим се одобрава постављање баште отвореног и затвореног типа на наведеној локацији.
27.10. 2011. ПД „Кафе Европа“ подноси захтев за издавање одобрења за измену елемената и спољног изгледа баште у оквиру истих габарита. На основу поновљене процедуре и прибављене сагласности Секретаријата за саобраћај – сектор за техничко регулисање саобраћаја – одељење за стационарни саобраћај (10.11.2011.), Завода за заштиту споменика културе града Београда (9.11. 2011). и мишљења Министарства унутрашњих послова Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације –Управа за ванредне ситуације у Београду (8.11.2011) – Одељење за комуналне послове доноси 11.11.2011. РЕШЕЊЕ којим се одобрава постављање баште отвореног и затвореног типа на наведеној локацији.

Наглашавамо да су наведена РЕШЕЊА издата у складу са важећим прописима и процедуром која је прописана за СВЕ ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ који се са истим захтевом обраћају Општинској управи Градске општине Стари град.

Наглашавамо да је свака друга интерпретација, која није заснована на чињеницама које се односе на прописани поступак и процедуру за издавање одобрења за привремено заузеће јавне површине постављањем баште угоститељског објекта затвореног типа, испред угоститељског објекта (у вези Привредног друштва „КАФЕ Европа“ д.о.о у Сремској 2а) ПРОИЗВОЉНА И СУБЈЕКТИВНА И ИЗРАЖАВА СТАВОВЕ ОД КОЈИХ СЕ ГО СТАРИ ГРАД ОГРАЂУЈЕ!
Градска општина Стари град је отворена за јавност и комуникацију по сваком питању те ће пружити потпуни увид у документацију по овом предмету.
Уједно, позивамо вас да посетите сајт градске општине Стари град и да се упознате са процедуром за привремено заузеће јавне површине ради постављања баште угоститељског објеката, где ћете се, ако штитите интерес професионалног и објективног новинарства, упознати са:

1. Захтевом за издавање решења за привремено заузеће јавне површине ради постављања баште угоститељског објекта – Нова башта
2. Захтевом за издавање решења за привремено заузеће јавне површине ради постављања баште угоститељског објекта – Поновно издавање одобрења
3. Правилником о постављању баште угоститељског објекта на јавној површини

О наведеном се подробно можете информисати и у Одељењу за комуналне послове и комуналну инспекцију Управе Градске општине Стари град, или на телефон 33 00 642.