NAKNADNI UPIS U POSEBAN BIRAČKI SPISAK ZA IZBORE ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA

Obaveštavamo građane, pripadnike nacionalnih manjina, koji imaju prebivalište na teritoriji Gradske opštine Stari grad, da mogu izvršiti NAKNADNI UPIS U POSEBAN BIRAČKI SPISAK, zaključno sa sredom, 22.10. 2014. godine, do 24,00 sati , u Upravi Gradske opštine, kancelarija 47/III (do 72 časa pre održavanja izbora).

Upis birača koji nisu upisani u poseban birački spisak, kao i promenu podataka u posebnom biračkom spisku, vrši Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Ul. Makedonska 42 (član 57. Zakona o Nacionalnim savetima nacionalnih manjina i član 27. Uputstva za sprovođenje neposrednih izbora za članove Nacionalnih saveta nacionalnih manjina).

Upis u poseban birački spisak vrši se isključivo na lični zahtev pripadnika nacionalne manjine (član 3. i član 7. Pravilnika o načinu vođenja posebnog biračkog spiska).

Obrazac zahteva može se preuzeti u Upravi GO Stari grad, kancelarija 47/III, radnim danom od 08,00-15,30 časova, a u sredu, 22.10, od 08,00 – 24,00 časa.

Izbori za članove Nacionalnih saveta nacionalnih manjina biće održani 26.10.2014.godine na biračkom mestu u Osnovnoj školi “Skadarlija”, Skadarska 35.