JAVNA NABAVKA PRENOSIVIH RAČUNARA ZA TREĆAKE

15.10. poziv za podnošenje ponuda

15.10. konkursna dokumentacija

21.10. odgovori na pitanja ponuđača

01.11. odgovori na pitanja ponuđača

07.11. odgovori na pitanja ponuđača

13.11.odgovori na pitanja ponuđača

12.12. obaveštenje o zaključenom ugovoru