NACRT ODLUKE O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2015. GODINU

Veće Gradske opštine Stari grad utvrdilo je na 3.sednici, koja je održana 2. juna 2016. godine, NACRT ODLUKE O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2015. GODINU, koji je uputilo Skupštini Gradske opštine Stari grad na razmatranje i usvajanje, i stavlja ga na javni uvid.

NACRT ODLUKE O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2015. GODINU (preuzmite )