NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2016. GODINU

Veće Gradske opštine Stari grad utvrdilo je Nacrt odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2016. godinu, kao i predloge zaključaka o prihvatanju izveštaja o poslovanju Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Stari grad“, kao i Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Parobrod“ za 2015. godina, koje je uputilo Skupštini Gradske opštine Stari grad na razmatranje i usvajanje, i stavlja ga na javni uvid.

Navedene dokumente možete preuzeti u prilogu (kliknite na odgovarajući link):

1. Nacrt odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2016. godinu (link)

2. Izveštaj Nadzornog odbora UK Parobrod za 2015. godinu (link)

3. Godišnji izveštaj JP „Poslovni prostor opštine Stari grad“ za 2015. godinu (link)

DOPUNA (01.07.2016):

4. PREDLOG ZA IZMENU I DOPUNU (AMANDMAN) PREDLOGA ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2016. GODINU (link)