NABAVKA RADOVA NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU STOLARIJE ELEKTROTEHNIČKE ŠKOLE “STARI GRAD”

16.09.2015.Poziv za dostavljanje ponuda

16.09.2015.Konkursna dokumentacija

16.09.2015.Šeme

16.09.2015.Šema 1

16.09.2015.Šema 2

16.09.2015.Šema 3

16.09.2015.Šema 4

16.09.2015.Šema 5

07.10. obaveštenje o produženju roka

09.10. odgovori na pitanja ponuđača

14.10. odgovori na pitanja ponuđača

20.11.2015.Odluka o dodeli ugovora 1.strana

20.11.2015.Odluka o dodeli ugovora 2.strana

01.12.2015.Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

09.05.2016.godine Obaveštenje o zaključenom ugovoru