GO STARI GRAD – OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP PROSTORA ZA POSTAVLJANJE FOTOKOPIR APARATA

Gradska opština Stari grad raspisala je oglas za davanje u zakup dela hola u prizemlju zgrade opštine u Makedonskoj ulici 42. Reč je o prostoru desno od ulaza, između portirnice i stepeništa, površine 2,3 sa 1,75 metara.

Prostor je namenjen za postavljanje fotokopir aparata i obavljanje delatnosti fotokopiranja.

Prijava na konkurs podnosi se na pisarnici opštine ili preporučenom pošiljkom na adresu Makedonska 42, sa naznakom „Za komisiju za davanje u zakup prostora za fotokopiranje – NE OTVARATI”

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Poslednji dan za predaju prijave je 23.septembar ove godine.

Javno otvaranje ponuda biće izvršeno 25.09.2015. godine, u sali Gradske opštine Stari grad u Beogradu u ulici Makedonska broj 42, na I spratu, sa početkom u 10 časova, o čemu učesnici konkursa neće biti posebno obaveštavani.

Informacije u vezi ovog Konkursa mogu se dobiti na telefon: 3227-859 ili putem mejla na adresu: nelam@starigrad.org.rs

PREUZMITE DOKUMENTACIJU:

1. OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP PROSTORA ZA POSTAVLJANJE FOTOKOPIR APARATA

2. OBRAZAC ZA PRIJAVU