NA STAROM GRADU STANJE ZADOVOLJAVAJUĆE

Tokom proteklog vikenda GO Stari grad, a na osnovu čl. 3 Odluke o održavanju čistoće je angažovala 46 omladinaca i studenatea na čišćenju snega i leda sa trotoara, ispred Doma zdravlja «Stari grad», zdravstvenih ambulanti, obdaništa, ispred Udruženja invalida i stambenih objekata u kojima invalidi žive, između i oko stambenih zgrada, ispred poslovnih zgrada i poslovnih prostorija, ispred stambeno – poslovnih zgrada, ispred objekata u izgradnji i oko neizgrađenog građevinskog zemljišta, shodno članu 31.stav 3. Odluke o održavanju čistoće

Načelnik Opštinske uprave Dejan Kovačević uputio je takođe i poziv invalidima da se , u slučaju da sneg nije uklonjen ispred njihovih zgrada, jave komunalnoj inspekciji i to na telefon 3227 104, kako bi poslali ekipe za čišćenje.

Komunalni inspektori Gradske opštine Stari grad izvršili su inspekcijski nadzor i preduzimali mere iz svoje nadležnosti kontrolišući da li su pravna i fizička lica uklonila padavine (sneg i led),sa trotoara, ispred,između i oko stambenih zgrada,ispred poslovnih zgrada i poslovnih prostorija,ispred stambeno – poslovnih zgrada,ispred objekata u izgradnji,ispred i oko neizgrađenog građevinskog zemljišta,shodno članu 31.stav 3. Odluke o održavanju čistoće Javno – komunalna preduzeća « Beograd put», Gradska čistoća» i «Zelenilo- Beograd» i dalje rade punim kapacitetom na uklanjanju snega sa gradskih ulica, trotoara, parkova, staza, stepeništa i drugih važnih delova grada. Što se tiče opštine Stari grad situacija je zadovoljavajuća, sve važne saobraćajnice su prohodne a stajališta GSP –a očišćena.

Podsećamo da je čišćenje snega po gradskoj Odluci obaveza svih građana, a kazne za ove prekršaje iznose 2.500 dinara za fizička i 12.500 dinara za pravna lica. Komunalna inspekcija će i u narednom periodu u okviru svojih nadležnosti nastaviti redovnu kontrolu čišćenja snega i leda na teritoriji opštine Stari grad.