НА СТАРОМ ГРАДУ СТАЊЕ ЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ

Током протеклог викенда ГО Стари град, а на основу чл. 3 Одлуке о одржавању чистоће је ангажовала 46 омладинаца и студенатеа на чишћењу снега и леда са тротоара, испред Дома здравља «Стари град», здравствених амбуланти, обданишта, испред Удружења инвалида и стамбених објеката у којима инвалиди живе, између и око стамбених зграда, испред пословних зграда и пословних просторија, испред стамбено – пословних зграда, испред објеката у изградњи и око неизграђеног грађевинског земљишта, сходно члану 31.став 3. Одлуке о одржавању чистоће

Начелник Општинске управе Дејан Ковачевић упутио је такође и позив инвалидима да се , у случају да снег није уклоњен испред њихових зграда, јаве комуналној инспекцији и то на телефон 3227 104, како би послали екипе за чишћење.

Комунални инспектори Градске општине Стари град извршили су инспекцијски надзор и предузимали мере из своје надлежности контролишући да ли су правна и физичка лица уклонила падавине (снег и лед),са тротоара, испред,између и око стамбених зграда,испред пословних зграда и пословних просторија,испред стамбено – пословних зграда,испред објеката у изградњи,испред и око неизграђеног грађевинског земљишта,сходно члану 31.став 3. Одлуке о одржавању чистоће Јавно – комунална предузећа « Београд пут», Градска чистоћа» и «Зеленило- Београд» и даље раде пуним капацитетом на уклањању снега са градских улица, тротоара, паркова, стаза, степеништа и других важних делова града. Што се тиче општине Стари град ситуација је задовољавајућа, све важне саобраћајнице су проходне а стајалишта ГСП –а очишћена.

Подсећамо да је чишћење снега по градској Одлуци обавеза свих грађана, а казне за ове прекршаје износе 2.500 динара за физичка и 12.500 динара за правна лица. Комунална инспекција ће и у наредном периоду у оквиру својих надлежности наставити редовну контролу чишћења снега и леда на територији општине Стари град.