NA SAJMU ZAPOŠLJAVANJA 323 LICA NAŠLA POSLODAVCA

Na Sajmu zapošljavanja održanom 5. novembra 2009. godine u Domu sindikata, prema zvaničnim podacima Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Beograd, zaposlenje je dobilo 323 lica. Na Sajmu organizovanom u saradnji Gradske opštine Stari grad sa Nacionalnom službom, učestvovalo 2 395 nezaposlenih lica, od čega je 889 osoba bilo sa sedmim stepenom stručne spreme. Najviše osoba, njih 1060 bilo je staro između 30 i 50 godina života.

Obaveza Nacionalne službe za zapošljavanje jeste da se rezultati sajma prate narednih šest meseci od dana održavanja.