LEDENICE

Odeljenje za komunalne poslove i komunalnu inspekciju podseća sugrađane i skupštine stanara, vlasnike i korisnike, posebno, trgovinskih i ugostiteljskih objekata, banaka, zdravstvenih i prosvetnih ustanova i druge da su prema Odluci o komunalnom redu dužni da uklanjaju sneg i led. Vlasnik, korisnik zgrade, dužan je da uklanja ledenice sa krova i drugih spoljnih delova zgrada radi sprečavanja opasnosti po ljude i materijalna dobara. Ukoliko ledenice nije moguće ukloniti sa zgrada, potrebno je blagovremeno postaviti znake upozorenja, kao i odgovarajuće zapreke radi obilaženja a potom treba pozvati nadležnu vatrogasnu službu na telefonski broj 93.

Komunalna inspekcija će intenzivno kontrolisati izvršavanje navedenih obaveza i preduzimati mere za koje je ovlašćena. Dežurni telefon Odeljenja za komunalne poslove i komunalnu i

inspekciju je 322-71-04, u terminu od 08 do 15 sati a građani mogu pozvati i dežurnu gradsku komunalnu policiju na telefon 3227 – 000 .