ЛЕДЕНИЦЕ

Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију подсећа суграђане и скупштине станара, власнике и кориснике, посебно, трговинских и угоститељских објеката, банака, здравствених и просветних установа и друге да су према Одлуци о комуналном реду дужни да уклањају снег и лед. Власник, корисник зграде, дужан је да уклања леденице са крова и других спољних делова зграда ради спречавања опасности по људе и материјална добара. Уколико леденице није могуће уклонити са зграда, потребно је благовремено поставити знаке упозорења, као и одговарајуће запреке ради обилажења а потом треба позвати надлежну ватрогасну службу на телефонски број 93.

Комунална инспекција ће интензивно контролисати извршавање наведених обавеза и предузимати мере за које је овлашћена. Дежурни телефон Одељења за комуналне послове и комуналну и

инспекцију је 322-71-04, у термину од 08 до 15 сати а грађани могу позвати и дежурну градску комуналну полицију на телефон 3227 – 000 .