KURS ENGLESKOG ZA MLADE SA STAROG GRADA

Kancelarija za mlade GO Stari grad u saradnji sa Britanskim savetom (British Council) i YALS mrežom u toku februara i marta meseca 2012. godine realizuje besplatan kurs engleskog jezika pod nazivom „English for IT“, kako bi povećale obrazovne mogućnosti mladih iz lokalne zajednice za uspostavljanje međunarodne saradnje sa partnerima iz inostranstva i kako bi mogli da koriste različite prilike za stručno usavršavanje, razmenu i povezivanje. Reč je kursu koji traje 50 časova (od po 45 minuta) i koji je namenjen mladima koji imaju početno znanje engleskog jezika (iznad Cambridge ESOL B1).

Polaznici će na kraju kursa imati obavezu da prođu i završni test, nakon čega će dobiti sertifikat o završenom kursuod British Council-a.
British Council i YALS će odabrati 12 kandidata od ukupnog broja prijavljenih.

Postojeći kapacitet kancelarija za mlade za uspostavljanje međunarodne saradnje sa partnerima iz inostranstva. Zbog slabog poznavanja engleskog jezika mladi koji rade/volontiraju u kancelarijama za mlade često nisu u mogućnosti da koriste različite prilike za stručno usavršavanje, razmenu i povezivanje.

Prijave se primaju do 27. januara a više informacija možete dobiti na telefon 011/3300 657, na veb sajtu www.kzmstarigrad.org.rs, na www.facebook.com/aktivni.gradjani, kao i dolaskom u prostorije Kancelarije za mlade Stari grad, Makedonska 42/4 soba 75, u terminu od 12 do 15 časova.