KONKURS ZA POSTAVLJANJE TEZGI DO 15. DECEMBRA

Veće Gradske opštine Stari grad donelo je odluku o raspisivanju novog konkursa za postavljanje tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji opštine Stari grad, na lokacijama koje su ostale nepopunjene na prethodnoj licitaciji održanoj 10 novembra. Konkurs će se sprovesti putem usmenog javnog nadmetanja koji će biti sproveden u zgradi opštine Stari grad, u ulici Makedonska broj 42, u velikoj sali u prizemlju, dana 15. decembra 2010. godine, sa početkom u 10 časova.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa sajta Gradske opštine Stari grad – www.starigrad.org.rs i u Odseku za poslove Opštinskog veća i predsednika Opštine, na prvom spratu zgrade Opštine, u Ul. Makedonska 42, u sobi broj 15, radnim danom od 9 do 15 časova, počev od prvog narednog radnog dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Politika“.