KOMPJUTERI ZA SRPC “MILAN GALE MUŠKATIROVIĆ

Kako je odlučeno na sednici opštinskog veća Starog grada, održanoj 1. februara 2007. godine, javnom preduzeću SRPC “Milan Gale Muškatirović”, iz budžeta se dodeljuje 266.000 dinara za nabavku novih kompjutera i štampača.

Odeljenju za arheologiju Filozofskog fakulteta, pripašće 186.816 dinara za pokriće troškova terenske prakse četiri studenta sa teritorije opštine Stari grad koji će se baviti arheološkim iskopavanjima lokalitetu Mihajlov ponor na Miroču, od 1. do 21. aprila 2007. godine.

Završen je i postupak javne nabavke za izvođenje dopunskih radova na telefonskim instalacijama u Domu omladine. Ugovor je dodeljen preduzeću “Tisab”d.o.o. iz Beograda a ukupna vrednost radova iznosi 182.250 dinara bez
PDV-a.