OBNOVIĆE SE VRTIĆI

Uskoro će početi građevinsko-zanatski radovi na starogradskim vrtićima. Kako je odlučeno je na sednici Opštinskog veća koja, održanoj 26. januara, za radove na objektima vrtića: “Majski cvet”, “Vila”, “Dambo”, “Mrvica”, “Leptirić” i “Terazije”, koji pripadaju predškolskoj ustanovi “Dečji dani”, odobreno je 5.540.000 dinara za obnovu podova, električne instalacije i fasadne stolarije. Podsećamo da je u toku i postupak koji prethodi izvođenju građevinsko zanatskih radova i u vrtiću “Lipa” u Solunskoj 19. Za ove radove odobreno je 7.500.000 dinara. Najviše sredstava biće uloženo za postavljanje aluminijumske fasadne stolarije.
Iz budžeta opštine odobreno je 500.000 dinara udruženju građana “Savetovalište protiv nasilja u porodici”, za pokriće troškova održavanja sigurnih kuća. Za plaćanje zakupnine, komunalnih usluga, lekarskih pregleda i sl.
Za radove na elektroinstalacijama na Filozofskom fakultetu odobreno je 324.800 dinara.