KLUB SEDEĆE ODBOJKE „SMEČ“ NA TURNIRU U ZENICI

Odbojkaši Kluba sedeće odbojke „Smeč“ otputovaće 30. maja na turnir u sedećoj odbojci koji se održava u Zenici. Opština Stari grad je obezbedila Klubu sredstva za troškove putovanja. Klub sedeće odbojke „Smeč“ osnovan je 2007. godine sa ciljem da organizuje sportsko-rekreativne aktivnosti za lica sa invaliditetom sa teritorije grada Beograda.

Klub je do sada učestvovao na dva turnira u sedećoj odbojci – u Doboju i Velikoj Kladuši.