POMOĆ OPŠTINE STARI GRAD PROJEKTIMA UDRUŽENJIMA GRAĐANA

Odlukom Opštinskog veća Gradska opština Stari grad će biti pokrovitelj projekata i aktivnosti koje realizuju udruženja građana.

Odlučeno je da Gradska opština Stari grad bude pokrovitelj programa „Za srećniju budućnost“, koji realizuje udruženje građana „Evropski centar za toleranciju.“ Ovo je njihov prvi projekat, a cilj im je da pomognu osobama sa posebnim potrebama.

„Evropski centar za toleranciju“ osnovao je Klub kao oblik vaninstitucionalnog modela zaštite za osobe sa posebnim potrebama, koje se nalaze u svojim porodicama, a nisu obuhvaćene nijednim organizovanim oblikom socijalne zaštite i obrazovnog sistema. Klub bi bio podsticajna sredina koja omogućava održavanje socijalnih, obrazovnih i fizičkih funkcija ovih osoba i njihovo uključivanje u zajednicu. Pored toga formiraće se stručni timovi za rad sa porodicom. Za realizaciju programa odobrena je pomoć od 200.000 dinara.

Inicijativa mladih za ljudska prava, čiji je cilj razvoj omladinskog

aktivizma u oblasti ljudskih prava i antidiskiminacije. Inicijativa mladih za ljudska prava organizovala je, između ostalog, treći festival „Dani Sarajeva“ u Beogradu. Festival koji je održan od 14. do 17. maja imao je za cilj da obnovi veze između Sarajeva i Beograda i sruši postojeće predrasude. Realizaciju njihovih programa i projekata Opština će pomoći sa 100.000 dinara

Dobrotvorno društvo „Gajret“, sprovodi projekat „Kapiraš li međuverje“, čija je tema saradnja različitih konfesija u formi susreta mladih iz bivše Jugoslavije. Gradska opština Stari grad je takođe, prihvatila da bude pokrovitelj i da pomogne sa devedeset hiljada dinara njegovu realizaciju.