ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ШТАМПАЊЕ ИНФОРМАТОРА

07.04. позив за подношење понуда

07.04. конкурсна документација

28.04. одлука о обустави поступка

05.05. обавештење о обустави поступка