JAVNA NABAVKA USLUGA – IZRADA PLANA BAŠTI I IZMENA I DOPUNA POSTOJEĆEG PLANA BAŠTA

02.02. poziv za dostavu ponuda

02.02. konkursna dokumentacija

26.02. odluka o dodeli ugovora

05.03. obaveštenje o zaključenom ugovoru