DONACIJA SPECIJALNOJ BOLNICI ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU

Gradska opština Stari grad i Nevladina neprofitna humanitarna organizacija „Misija Svete Anastasije“ iz Roterdama , uz posredovanje „Prijatelja dece Stari grad“, donirali su opremu Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku. U ime Dejana Kovačevića, predsednika GO Stari grad , donaciju je predao pomoćnik predsednika Dušan Raičković. Bolnici su poklonjena ortopedska pomagala – hodalice, kolica, specijalni trenažni bicikli za rehabilitaciju, bolnički krevet sa električnim podizačima, kao i veća količina medicinsko-sanitetskog materijala. Zahvaljujući se na donaciji pomoćnik ustanove direktor dr Mirko Teofilovski je istakao da ovo nije prvi put da Gradska opština Stari grad u saradnji sa NVO „Misija Svete Anastasije“ pomaže Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju i da će se ta saradnja nastaviti.

Razvijajući model socijalno – odgovorne lokalne zajednice GO Stari grad već duži niz godina učestvuje u projektima i akcijama pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva. Pored pojedinaca pomoć je usmerena i organizacijama i institucijama kao što su: bolnice, „Sigurna kuća“, „Svratište“ i domovi za stara lica.