TREĆI CIKLUS PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U UPRAVI GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Gradska opština Stari grad raspisuje javni poziv za Treći ciklus programa stručne prakse u Upravi Gradske opštine Stari grad.

Program je namenjen studentima visokoškolskih ustanova i diplomcima sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji grada Beograda. Treći ciklus programa stručne prakse odvijaće se u periodu od 1. juna do 31. avgusta 2022. godine u prostorijama Gradske opštine Stari grad (Makedonska 42) i prostorijama Ustanove kulture „Parobrod“ (Kapetan Mišina 6a)

Stručna praksa odvijaće se u sledećim odeljenjima i službama opštinske Uprave:

  • ODELJENJE ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE, POSLOVE VEĆA I PREDSEDNIKA
  • ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU
  • ODELJENJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI I PROJEKTE RAZVOJA
  • ODELJENJE ZA GRAĐEVINSKE POSLOVE
  • ODELJENJE ZA ZA BUDŽET I FINANSIJE
  • ODELJENJE ZA IMOVINSKO-PRAVNE I STAMBENE POSLOVE
  • ODELJENJE ZA KOMUNALNE POSLOVE I KOMUNALNU INSPEKCIJU
  • SLUŽBA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU I USLUŽNI CENTAR
  • USTANOVA KULTURE „PAROBROD“

Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti do 24. maja 2022. godine u 22 časa, slanjem svoje radne biografije i sledećeg formulara (link za preuzimanje) na mejl adresu: strucnapraksa@starigrad.org.rs sa naslovom PRIJAVA ZA STRUČNU PRAKSU.

O daljim koracima i procesu selekcije, prijavljeni kandidati biće obavešteni putem kontakt podataka dostavljenih u prijavi.

Po završetku tromesečnog perioda, učesnicima će biti dodeljene potvrde o uspešno završenom programu stručne prakse u Gradskoj opštini Stari grad.

Za sve dodatne informacije o programu, kandidati se mogu obratiti Uslužnom centru Gradske opštine Stari grad (ulaz iz Nušićeve ulice) ili putem broja telefona 0800 07 77 75.