KOMAPNIJA „DUNAV RE“ DONIRALA 16 STABALA CRVENOLISNE ŠLJIVE KOJA SU DANAS POSAĐENA NA DUNAVSKOM KEJU

Društvo za reosiguranje „Dunav RE“ iz Beograda, kao društveno odgovorna kompanija, donirala je 16 novih stabala crvenolisne šljive koja su danas posađena i dodatno oplemenila sportsko rekreativno šetalište Starograđana i gostiju našeg grada na Dorćolu.

Učešće u sadnji novog drvoreda uzeli su Jelena Tanasković, državna sekretarka Ministastva zaštite životne sredine, zamenik predsednika opštine Stari grad Aleksandar Todorović sa članovima Veća Bojanom Kalabom i Nikolom Blagojevićem i direktor JKP „Zelenilo Beograd“ Slobodan Stanojević.

Ozelenjavanje životne sredine, posebno gradskih zona, je od izuzetnog značaja za poboljšanje kvaliteta vazduha koji udišemo. Podsećamo da je na prostoru Dunavskog keja  nedavno posađeno i 34 stabla lipe, kao i da je  JKP „Zelenilo Beograd“ prošle godine zasadilo 93 jasena.

Opština Stari grad će nastaviti sa sadnjom drveća u starogradskim parkovima, na trgovima, skverovima i u baštama, kako bi se stvorilo što više malih „zelenih pluća“ grada da bi život u centru bio zdraviji, bolji i prijatniji za sve Starograđane.