USLUGE INTERNETA

30.05. poziv za dostavu ponuda 30.05. konkursna dokumentacija 01.06.2017.Pojašnjenje konkursne dokumentacije 05.06.2017.Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponuda 12.06.2017.godine Pojašnjenje …

JAVNA NABAVKA USLUGA ŠTAMPANJE INFORMATORA

07.04. poziv za podnošenje ponuda 07.04. konkursna dokumentacija 28.04. odluka o obustavi postupka 05.05. obaveštenje o obustavi postupka

NABAVKA USLUGE IZRADE PLANA POSTAVLJANJA BAŠTI

24.02.2017.Poziv 24.02.2017.Konkursna dokumentacije 27.02.2017.Odgovor na pitanje potencijalnog ponuđača 10.03. odluka o dodeli ugovora 15.03. obaveštenje o zaključenom ugovoru