USLUGE OFSET ŠTAMPE

22.02. poziv za podnošenje ponuda

22.02. konkursna dokumentacija

22.02. prilog uz specifikaciju

25.02. pojašnjenja izmena konkursne dokumentacije

25.02. strana 16 A

25.02. strana 21 A

04.03. odluka o dodeli ugovora

14.03. obaveštenje o zaključenom ugovoru