USLUGE INTERNETA

22.03. poziv za podnošenje ponuda

22.03. konkursna dokumentacija

25.03. odgovori na pitanja ponuđača

28.03. odgovori na pitanja ponuđača

28.03. obaveštenje o produženju roka

30.03. odgovori na pitanja ponuđača

30.03. obaveštenje o produženju roka

31.03.odgovori na pitanja ponuđača

04.04. odgovori na pitanja ponuđača

04.04. izmena konkursne dokumentacije

04.04. produžetak roka

12.04. produženje roka za dostavu ponuda

14.04. odgovori na pitanja ponuđača

14.04. izmena modela ugovora

15.04. pojašnjenje izmena dokumentacije

15.04. izmena konkursne dokumentacije

22.04.2016.Obaveštenje o produženje roka za dostavu ponuda

25.04. odgovori na postavljena pitanja

27.04. izmene konkursne dokumentacije

27.04. izmene konkursne dokumentacije

28.04.2016.godine strana 19A

28.04.2016.godine strana 20A

04.05. odgovori na postavljena pitanja

20.05. odluka o dodeli ugovora -partija 1

20.05. odluka o dodeli ugovora – partija 2

20.05. odluka o dodeli ugovora -partija 3

20.05. odluka o dodeli ugovora -partija 4

20.05. odluka o dodeli ugovora – partija 5

20.05. odluka o dodeli ugovora – partija 6

02.06. obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.06. obaveštenje o zaključenom ugovoru -partija 1

08.06. obaveštenje o zaključenom ugovoru -partija 2

08.06. obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3

09.06. obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 4

09.06. obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 5