НАБАВКА РАДОВА НА ПОПЛОЧАВАЊУ ПРОСТОРА У УЛИЦИ МИКЕ АЛАСА ОД БРОЈА 34 ДО БРОЈА 54

23.02.2016.године Позив 23.02.2016.године Конкурсна документације 25.02.2016.Измена модела уговора страна 59 А 25.02.2016.Измена модела уговора страна 60 А 25.02.2016.Измена модела уговора …

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ДОТРАЈАЛОГ ЛИМЕНОГ КРОВА ЗА ПОТРЕБЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ“

30.12. позив за подношење понуда 30.12. конкурсна документација 04.01.2016.године Измена конкурсне документације 05.01 измена конкурсне документације 05.01. измена конкурсне документације …

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОБНОВИ ФАСАДЕ ЗГРАДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ВУК КАРАЏИЋ

30.12.2015.године Позив 30.12.2015.Конкурсна документација 04.01.2016.године Измена конкурсне документације 06.01.2016.Измена конкурсне документације 06.01.2016.године Страна 16 А 06.01.2016.године страна 39 А 22.01.2016.Oдлука …

ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ОБНОВИ ФАСАДЕ ОШ СТАРИ ГРАД

30.11.2015.године Позив 30.11.2015.Конкурсна документација 04.01.2016.Измена конкурсне документације 05.01.2016.Појашњење документације 05.01.2016.Конкурсна документација са сложеним обрасцима 05.01.2016.Измена стране 14 конкурсне документације 05.01.2016.Измена …

НАБАВКА РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ СТОЛАРИЈЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „СТАРИ ГРАД“

16.09.2015.Позив за достављање понуда 16.09.2015.Конкурсна документација 16.09.2015.Шеме 16.09.2015.Шема 1 16.09.2015.Шема 2 16.09.2015.Шема 3 16.09.2015.Шема 4 16.09.2015.Шема 5 07.10. обавештење о …

НАБАВКА РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ

09.06.2015.Позив за набавку радова на текућем одржавању 09.06.2015.Конкурсна документација 02.07.обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „МОЈ СТАРИ МАЈСТОР“

27.04.2015.Позив за набавку радова у оквиру пројекта „Мој стари мајстор“ 27.04.2015.Конкурсна документација за јавну набавку радова у оквиру пројекта „Мој …