ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПРОСТОРИЈА

10.07. позив за подношење понуда 10.07. конкурсна документација 14.07. одговор на постављено питање 27.07.2017.Одлука о додели уговора 31.07.2017.Обавештење о закљученом …

РАДОВИ НА ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА РУШЕЊА БЕСПРАВНЕ ГРАДЊЕ

30.01. Позив за подношење понуда 30.01. конкурсна документација 14.02. одлука о додели уговора-партија 1 14.02. одлука о додели уговора партија …

РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ

16.12.2016.године ПОЗИВ 16.12.2016.Конкурсна документација 29.12.2016.Одлука о додели уговора 10.01.2017.Обавештење о закљученом уговору

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ОШТЕЋЕНОГ КРОВА

30.05.2016.Обавештење о покретању преговарачког поступка јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда 30.05.2016.Конкурсна документација 03.06.2016.Одлука о додели уговора 14.06.2016.Обавештење …

ЈАВНА НАБАВКА- РАДОВИ НА РУШЕЊУ БЕСПРАВНО ПОДИГНУТИХ ОБЈЕКАТА

08.04. позив за подношење понуда 08.04. конкурсна документација 12.05. одлука о додели уговора за партију 1 12.05. одлука о додели …

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ МЕЂУБЛОКОВСКОГ ПРОСТОРА У СОЛУНСКОЈ УЛИЦИ

22.03. позив за подношење понуда 22.03. конкурсна документација 14.04. појашњење конкурсне документације-обилазак локације 15.04. одговори на постављена питања 18.04. одговори …

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА – УРЕЂЕЊЕ ПЛАТОА ОКО СПОМЕНИКА ЈЕВРЕЈСКИМ ЖРТВАМА НА ДУНАВСКОМ КЕЈУ

04.03. позив за подношење понуда 04.03. конкурсна документација 31.03. одговори на постављена питања 08.04. одлука о додели уговора 14.04. обавештење …

НАБАВКА РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ГО СТАРИ ГРАД

02.03.2016.Позив за достављање понуде 02.03.2016.Конкурсна документација 07.03.2016.Измена стране 46 конкурсне документације страном 46 А 18.03. одлука о додели уговора 23.03. …