ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ МЕЂУБЛОКОВСКОГ ПРОСТОРА У СОЛУНСКОЈ УЛИЦИ

22.03. позив за подношење понуда

22.03. конкурсна документација

14.04. појашњење конкурсне документације-обилазак локације

15.04. одговори на постављена питања

18.04. одговори на питања

28.04.2016.Одлука о обустави поступка

18.05. обавештење о обустави поступка