ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ИГРАЛИШТА

01.04. позив за подношење понуда

01.04. конкурсна документација

05.05. обавештење о закљученом уговору