ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ОШТЕЋЕНОГ КРОВА

30.05.2016.Обавештење о покретању преговарачког поступка јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда

30.05.2016.Конкурсна документација

03.06.2016.Одлука о додели уговора

14.06.2016.Обавештење о закљученом уговору