ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПРОСТОРИЈА

10.07. позив за подношење понуда

10.07. конкурсна документација

14.07. одговор на постављено питање

27.07.2017.Одлука о додели уговора

31.07.2017.Обавештење о закљученом уговору