РАДОВИ НА ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА РУШЕЊА БЕСПРАВНЕ ГРАДЊЕ

30.01. Позив за подношење понуда

30.01. конкурсна документација

14.02. одлука о додели уговора-партија 1

14.02. одлука о додели уговора партија 2

23.02. обавештење о закљученом уговору

23.02. обавештење о закљученом уговору -партија 2