ЈАВНА НАБАВКА – РУШЕЊЕ БЕСПРАВНЕ ГРАДЊЕ

17.03. позив за подношење понуда

17.03. конкурсна документација

15.04. измена конкурсне докуметације

15.04. измена стране 33

15.04. продужетак рока за доставу понуда

07.05. обавештење о закљученом уговору за II партију

11.05. обавештење о закљученом уговору за I партију