ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ДОТРАЈАЛОГ ЛИМЕНОГ КРОВА ЗА ПОТРЕБЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ”

30.12. позив за подношење понуда

30.12. конкурсна документација

04.01.2016.године Измена конкурсне документације

05.01 измена конкурсне документације

05.01. измена конкурсне документације

05.01. појашњење измена

15.01. одлука о додели уговора

02.02. обавештење о закљученом уговору