РУШЕЊЕ БЕСПРАВНО ПОДИГНУТИХ ОБЈЕКАТА

05.03. позива за подношење понуда

05.03. конкурсна документација

16.03. одлука о додели уговора -партија 1

16.03. одлука о додели уговора- партија 2

30.03. обавештење о закљученом уговору за партију 1

30.03. обавештење о закљученом уговору за партију 2