НАБАВКА РАДОВА НА ПОПЛОЧАВАЊУ ПРОСТОРА У УЛИЦИ МИКЕ АЛАСА ОД БРОЈА 34 ДО БРОЈА 54

23.02.2016.године Позив

23.02.2016.године Конкурсна документације

25.02.2016.Измена модела уговора страна 59 А

25.02.2016.Измена модела уговора страна 60 А

25.02.2016.Измена модела уговора страна 61 А

25.02.2016.Измена модела уговор страна 62 А

25.02.2016.Измена модела уговора страна 63 А

10.03.2016.Измена стране 3 страном 3 А

11.03.2016.Појашњење конкурсне документације

11.03.2016.Страна 2А

11.03.2016.Страна 15 А

11.03.2016.Страна 48 А

11.03.2016.Страна 61 А

17.03. појашњење измена

17.03. измењен модел уговора

18.03. одговори на постављена питања

23.03. одговори на питања понуђача

20.04.2016.године Одлука о обустави поступка и покретању преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда

09.05.2016.године Обавештење о обустави поступка

24.06. одлука о додели уговора

14.07.2016.Обавештење о закљученом уговору