НАБАВКА РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ СТОЛАРИЈЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ “СТАРИ ГРАД”

16.09.2015.Позив за достављање понуда

16.09.2015.Конкурсна документација

16.09.2015.Шеме

16.09.2015.Шема 1

16.09.2015.Шема 2

16.09.2015.Шема 3

16.09.2015.Шема 4

16.09.2015.Шема 5

07.10. обавештење о продужењу рока

09.10. одговори на питања понуђача

14.10. одговори на питања понуђача

20.11.2015.Одлука о додели уговора 1.страна

20.11.2015.Одлука о додели уговора 2.страна

01.12.2015.Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

09.05.2016.године Обавештење о закљученом уговору