ЈАВНА НАБАВКА- РАДОВИ НА РУШЕЊУ БЕСПРАВНО ПОДИГНУТИХ ОБЈЕКАТА

08.04. позив за подношење понуда

08.04. конкурсна документација

12.05. одлука о додели уговора за партију 1

12.05. одлука о додели уговора за партију 2

25.05. обавештење о закљученом уговору за партију 2

01.06. обавештење о закљученом уговору за партију 1