ZAVRŠENA OBUKA ZA GERONTO DOMAĆICE

U okviru projekta „Briga o starima“ u Gerontološkom centru završena je obuka za geronto domaćice. Od 21. decembra, dvadeset žena koliko je prošlo obuku, počelo je da radi na pružanju pomoći korisnicima programa „ Pomoć u kući“.„Opština Stari grad je finansijskim sredstvima omogućila realizaciju zapošljavanja dvadeset geronto domaćica i tako omogućila da se smanji stopa nezaposlenih s jedne strane, a s druge da omogući starim ljudima da brže dođu do pomoći koja im je neophodna“, kaže Risto Raco, član Opštinskog veća GO Stari grad.