ZAŠTO JE ODLOŽENO RUŠENJE U BIVŠEM “ŠUMATOVCU”?

Odeljenje za građevinsku inspekciju opštine Stari grad je zakazalo za 22. mart prinudno izvršenje, kojim je naloženo investitoru, Preduzeću “Kameo” iz Beograda, koga predstavlja direktor Goran Gole, da u poslovnom prostoru – lokalu u Beogradu u Makedonskoj 33, prostorijama bivšeg restorana Šumatovac, poruši radove izvedene na adaptaciji poslovnog prostora kao i nadstrešnicu ispred ulaza u lokal, zato što su svi radovi izvedeni bez glavnog projekta i potvrde prijave početka radova.
Na dan izvršenja, u 8,45 časova, Goran Gole je preko Pisarnice predao zahtev za izuzeće lica koje sprovodi izvršenje. Rukovodilac Odeljenja za građevinsku inspekciju je postupajući po zahtevu, odmah donela zaključak kojim odbija zahtev za izuzeće izvršitelja ovog Odeljenja. Neposredno pred početak, izvršitelj je zaključak uručio direktoru preduzeća “Kameo”. što je on potvrdio svojim potpisom u 9,07 časova. Taman kada su se stekli uslovi za nastavak izvršenja direktor preduzeća “Kameo” podneo je zahtev za izuzeće rukovodioca Odeljenja.
O izuzeću rukovodioca Odeljenja odlučuje načelnik Opštinske uprave, a kako se izvršenje po zakonu mora prekinuti dok se ne odluči po zahtevu za izuzeće izvršitelj se povukao sa mesta izvršenja.
Ponovno izvršenje biće zakazano nakon donošenja navedene odluke.