POMOĆ PRIJATELJIMA DECE “STARI GRAD”

Na sednici Opštinskog veća Starog grada, održanoj 15. marta, organizaciji Prijatelji dece opštine Stari grad, odobreno je 50 000 dinara za organizaciju tradicionalne manifestacije “Uskršnji dani na opštini Stari grad”, koja će se održati 5. aprila ove godine.
Kako bi se pomogao projekat “Sport na dar”, humanitarnom udruženju Dar, dodeljeno je 25 000 dinara. Cilj akcije je da što više dece teškog materijalnog stanja, uzrasta između 7 i 14 godina iz osnovnih škola sa teritorije Beograda, provodi slobodno vreme u sportskim dvoranama, na treninzima i takmičenjima.
Udruženju likovnih umetnika primenjenih, umetnika i dizajnera ULUPUDS-u, dodeljeno je 80 000 dinara za glavnu nagradu tradicionalne 39.”Majske izložbe. Nagrađenom umetniku, nagradu će, na dan izložbe, uručiti predsednica opštine.