VRAĆENE PROSTORIJE SRPSKOJ PRAVOSLAVNOJ CRKVI

Opštinsko Veće GO Stari grad donelo je odluku po kojoj se iz Fonda poslovnog prostora opštine isključuju dva lokala na Terazijama 22 i predaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja je pre nacionalizacije bila vlasnik ovog prostora. SPC će se predati prostor od 34 kvadratna metra, a preostali deo prostorija na ovoj adresi kada se završi ceo postupak uknjižbe, koji je u toku. Opština je postupila u skladu sa Zakonom o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama iz 2006. godine a Republička direkcija za imovinu prethodno je usvojila zahtev Srpske pravoslavne crkve za povraćaj nacionalizovane imovine.

Opština Stari grad je postupajući u skladu sa Zakonom u prethodnom periodu na isti način vratila znatan deo nacionalizovane imovine Univerzitetu i Zadužbinama na njenoj teritoriji.