ВРАЋЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ СРПСКОЈ ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ

Oпштинско Веће ГО Стари град донело је одлуку по којој се из Фонда пословног простора општине искључују два локала на Теразијама 22 и предају Српској православној цркви, која је пре национализације била власник овог простора. СПЦ ће се предати простор од 34 квадратна метра, а преостали део просторија на овој адреси када се заврши цео поступак укњижбе, који је у току. Општина је поступила у складу са Законом о враћању имовине црквама и верским заједницама из 2006. године а Републичка дирекција за имовину претходно је усвојила захтев Српске православне цркве за повраћај национализоване имовине.

Општина Стари град је поступајући у складу са Законом у претходном периоду на исти начин вратила знатан део национализоване имовине Универзитету и Задужбинама на њеној територији.