USVOJEN DRUGI REBALANS BUDŽETA ZA 2017.GODINU

Deveta sednica Skupštine GO Stari grad održana je u četvrtak 13. aprila, u prisustvu 47 od ukupno 56 odbornika koliko broji pun saziv lokalnog starogradskog parlamenta.

Odbornici su tokom sednice razmatrali pet tačaka dnevnog reda. Izvestilac po prvoj tački bio je načelnik Uprave Andrej Belingar, koji je odbornicima obrazložio razloge za drugi rebalans opštinskog budžeta u tekućoj godini.

– Pristupilo se usklađivanju ukupnih prihoda i rashoda pošto je GO Savski venac, na osnovu pravosnažne presude Višeg suda (broj P-9523/2010 od 15.4.2010. godine) delimično ispunila svoju zakonsku obavezu i na račun Gradske opštine Stari grad uplatila iznos od 31.996.310 dinara. Deo sredstava namenjen je nastavku programa pomoći u kući, pružanjem usluga gerontodomaćica našim najstarijim sugrađanima – izvestio je Andej Belingar.

Odlukom o izmenama i dopunama budžet GO Stari grad u tekućoj godini utvrđen je u iznosu od 840.172.961 dinar.

Skupština je u nastavku rada razmatrala i donela rešenja koja se odnose na rad Javnog preduzeća Sportsko rekreativno poslovni centar „Milan Gale Muškatirović” i Ustanove kulture „Parobrod” čiji je osnivač Gradska opština Stari grad. Odbornici su dali saglasnost na izmene i dopune finansijskog plana poslovanja i na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Parobrod“, kao i na na program poslovanja JP SRPC „Milan Gale Muškatirović“ za 2017. godinu. Predloge ovih odluka su odbornicima obrazložili direktori ustanove kulture Jasmina Njenovan Popović i Sportsko rekreativnog centra Dušan Raičković.

U okviru poslednje tačke dnevnog reda razmatran je izveštaj o radu Pravobranilaštva Gradske opštine Stari grad u 2016. godini, koji su starogradski odbornici usvojili većinom glasova.

Današnja sednica je bila prekinuta na pola sata zbog požara na elektroinstalacijama u prizemlju opštinske zgrade. Odbornici Skupštine i zaposleni u Upravi GO Stari grad su se evakuisali iz zgrade i sačekali intervenciju Vatrogasne brigade. Na lice mesta stiglo je jedno vatrogasno vozilo sa šest vatrogasaca i požar je brzo lokalizovan, pre svega zahvaljujući prisebnosti radnika opštine koji je intervenisao vatrogasnim aparatom za suvo gašenje. Nakon intervencije Skupština je nastavila rad po usvojenom dnevnom redu.

Devetu, kao i sve predhodne sednice Skupštine Gradske opštine Stari grad zainteresovani sugrađani su mogli da prate u direktnom on lajn prenosu na opštinskom portalu. Podsećamo vas da četvrtkom od 13.00 časova možete pratiti prenose redovnih sednica Veća Gradske opštine Stari grad.