Usluge održavanja softvera za rad Kontakt centra

odluka o dodeli ugovora

obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

konkursna dokumentacija

obaveštenje o zaključenom ugovoru